Jaa sisältö

Johtamiseen tarvittavaa tietoa reaaliaikaisen BI-raportoinnin avulla

Business Intelligence on tiedon keräystä, tallennusta ja analysointia. Tavoitteena on koottujen lähdetietojen avulla mahdollistaa organisaation toiminnan johtaminen luotettavaan dataan perustuen. Data Group SataIT:n BI-raportointipalvelu tukee organisaatioiden liiketoimintaa koskevien tietojen seurantaa, raportointia ja analysointia. Yrityksen liiketoimintatietoja pääsee tarkastelemaan joustavasti ja reaaliaikaisesti eri selaimilta pilvipalveluna toimivan mallin ansiosta. Erityisesti johdon tarpeisiin suunniteltu moderni raportointijärjestelmä tukee päätöksentekoa visualisoimalla eri tietolähteistä yhdisteltyä dataa havainnollisiksi näkymiksi.

 

BI-raportoinnilla saatavia hyötyjä:

  • Reaaliaikaikaista ja analysoitua tietoa päätöksentekoon
  • Riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen paranee
  • Auttaa kilpailuedun saavuttamisessa
  • Tietojen yhdistämismahdollisuus monista eri lähteistä

 

BI-raportointipalvelun käyttöönottoprosessi 

Tarvekartoitus - raportointitarpeen kartoitus jossa selvitetään mitä, mista ja kenelle halutaan raportoida.

Järjestelmäintegraatiot - automatisoidulla tiedonsiirrolla liitetään eri järjestelmiä toisiinsa.

Raporttien määrittelyt - määritellään raporttien tietojen esittäminen ja toiminnallisuudet asiakkaan kanssa yhteistyössä.

Koulutus - opastus mallin käyttöönottoon ja mahdollinen jatkokehitys.

 

Ota yhteyttä

Pyydä palvelumallin esittely ja kartoitus. BI-raportointiin liittyviin kysymyksiin vastaa Laura Hämäläinen | laura.hamalainen@datagroup.fi | p. 044 750 1997

Jaa sisältö